Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Rozvoj nástrojů strategického řízení, komunikace s veřejností
a vzdělávání úředníků v podmínkách města Aš.
Číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010008.

Aš je téměř nejzápadnější město ČR, město krásné přírody, místo pro všechny, bránou do Bavorska, bránou do Saska, bránou do Čech, město příležitostí, neobyčejná, svérázná, zkrátka nAše.

Vítejte na stránce věnované tvorbě strategického plánu rozvoje města Aš.

Smyslem této stránky je umožnit každému, aby svými názory mohl ovlivnit budoucnost města, ve kterém žije.  Cílem je motivovat vás občany k zapojení do tvorby Strategie rozvoje Aše, která bude podkladem pro zadávání konkrétních projektů. Pojďte se pokusit s námi realizovat Vaše sny a nápady. Sledujte aktuality, nebo se podívejte naše nadcházející a uplynulé akce! Vaše aktivita je vítána a je samozřejmě zcela dobrovolná.

Skvělé nápady přibývají každý den...

Aktuálně

Proběhly dvě občanské debaty

20.3. 2021

Proběhly dvě občanské debaty

Někdo z Německa, někdo z Aše, někdo z Brna. Na občanských debatách jsme se sešli z různých koutů republiky i ze zahraničí.
Otevřít Proběhly dvě občanské debaty
Pojďte se zapojit!

02.3. 2021

Pojďte se zapojit!

Jak vidíte město Aš za 10 let? Kdo jiný by to měl vědět než vy - obyvatelé města Aš? Řekněte nám to! Naše město zpracovává nový strategický plán, ve kterém chceme jasně stanovit směr, kterým se bude...
Otevřít Pojďte se zapojit!
Tvorba nového strategického plánu rozvoje města Aš

20.2. 2021

Tvorba nového strategického plánu rozvoje města Aš

Aši, kam míříš? Naše město zpracovává nový strategický plán, ve kterém chceme jasně stanovit směr, kterým se bude město ubírat v dalších letech. Víme, že správně nastavený...
Otevřít Tvorba nového strategického plánu rozvoje města Aš
Spouštíme platformu PinCity

02.2. 2021

Spouštíme platformu PinCity

Víte, co se děje u nás ve městě? Kde se plánuje výstavba nové kanalizace, a kde bude nová bytová výstavba? Víte, jak se tvoří nový strategický plán rozvoje města Aš? A víte, že se vůbec tvoř...
Otevřít Spouštíme platformu PinCity

21

Projektů na zlepšení vašeho života

Zobrazit na mapě

Světlá budoucnost není dílem náhody, ale spoluprací a vhodnou participací uvnitř města.

Spolupráce s obyvateli a místními subjekty při plánování a realizaci projektů je zásadním předpokladem zvyšování kvality života ve městě. Je vhodné přihlédnout ke skutečnosti, která témata a investiční záměry je možné z věcného, časového a finančního hlediska realizovat v podmínkách města Aš, jeho velikosti a následného přínosu. 

4

Strategicky ucelených oblastí

Prohlédnout strategii

8

Občanských návrhů

Zobrazit návrhy

Váš hlas nám dá doporučení, jak měnit naše město

Ve městě realizujeme mnoho aktivit, chystáme projekty a sbíráme vaše návrhy. Řekněte nám, jak ještě zlepšit kvalitu života ve městě.
Zapojte se a navrhněte vlastní projekt. 

Menu